Общи условия

Условия за ползване

Условия за ползване на Tortidaga.com  и  поверителност на данните

Моля, внимателно прочетете тези условия преди да използвате този уеб сайт и да създадете своята регистрация. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които ”Линк НМ “ООД предоставя услуги на потребителите си посредством Интернет магазина Tortidaga.com  Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на интернет страницата на магазина или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от него Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва договора за ползване на интернет страницата  Tortidaga.com 

Въвеждат се следните термини :

„Потребител” е всяко лице, което ползва които и да е от предоставяните през уебсайта Tortidaga.com  услуги и ресурси.

„Потребителски профил” е обособена част в  Tortidaga.com , съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от  Tortidaga.com . Достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира някой от данните, въведени при регистрацията, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.

„Потребителско име” е избран от потребителя уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира  в  Tortidaga.com 
„Парола” е избран от потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия.
„Потребителско съдържание” е всякакви данни, информация, текст, мненията и коментарите, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага на Tortidaga.com  с оглед те да бъдат достъпни чрез Уебсайта  Tortidaga.com  за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ.
„Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
 „Уебсайт” е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.

 „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
 „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

1. Договор за използване на интернет сайта

„Линк НМ” ООД (наричан по-долу "Доставчик" или Tortidaga.com ), като създател и собственик на този интернет сайт ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Уебсайт (наричан по-долу "Сайт") само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. „Линк НМ” ООД, чрез Уебсайта Tortidaga.com   предоставя в режим on-line на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услугите, при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби. Потребителя приема, а доставчика разрешава използването на този сайт, при спазването на общите условия в него. Използването на услугите във Tortidaga.com   е възможно само след предварителна регистрация на сървър, създаване на Потребителски профил на Потребителя и въвеждане на потребителското име и паролата. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му отTortidaga.com, дори ако не е било получено.

1.1 Сключване на договора

Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, с приемане на общите условия при зареждане на Tortidaga.com 

1.2 Права и отговорности на страните

Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции включително търговски и целеви. Също така Tortidaga.com  не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера или услугите на този Сайт. Tortidaga.com   има право по всяко време и без предупреждение на прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някоя от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти. Договорът се сключва на български език.
 Договорът има действие за регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ и за тези заредили Tortidaga.com  – за неопределен срок от регистриране на ПОТРЕБИТЕЛЯ до прекратяването на договора по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

1.3 Отговорност при ползването

Tortidaga.com , неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо Tortidaga.com  за възможност да възникнат такива вреди. В случай, че след като използвате този Сайт от ваша страна доведе до възникването на вреди или Случайно събитие, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка оборудване или информация ВИЕ поемате отговорността и разходите свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Вие декларирате, че сте над 18 години и можете да участвате в това споразумение и да използвате сайта. Само Вие можете да оторизирате трети лица да използват вашето потребителско име и парола. Вие се съгласявате да информирате незабавно Tortidaga.com  за злоупотреби с потребителското ви име и парола.

Tortidaga.com  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

1.4 Двустранна отговорност при използването на софтуер

Наличният Софтуер , който е достъпен чрез публикувани препратки от този Сайт е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните доставчици и партньори. Tortidaga.com  не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този Сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до Tortidaga.com  с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa  Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони. Tortidaga.com  използва личната информация, с цел да установи по-добре вашите нужди и интереси и така да можем да ви предоставим продукти с по-добро качество. Ние не продаваме и не отдаваме под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от Вас лична информация на трети лица.
Наличните препратките от този Сайт към Web сайтове собственост на трети лица са предоставени за ваше удобство и Tortidaga.com  не носи отговорност за тях. Ако използвате тези препратки, Вие ще излезете от този сайт. При посещението си в някои от тези сайтове, Вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

1.5 Ценообразуване и ценова политика

Tortidaga.com  има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявената поръчка. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Tortidaga.com  има правото да откаже изпълнението на доставката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови платените сумите, ако има такива.

Транзакционната валута при плащане с карта е Български лев (ЛВ). 

 

1.6 Доставка на стоки и услуги

Създавайки потребителски профил, потребителите се съгласяват използваните от тях услуги да се извършват от тяхно име от доставчик. Доставчика представлява потребителя и изисква от негово име касов бон. При доставка на стоките и услугите потребителя има право да върне стоките, които той не одобри, но ако иска нови такива е необходимо да направи нова поръчка.

1.7 Процедура на онлайн покупка:

 1. Поръчка се прави или като гост или като регистриран потребител
 2. Избирате стока и количество (за някои стоки цената е за бройка, а за други е на порция. И в двата случая системата показва минимално количество)
 3. Като метод на доставка може да се избере или получаване в обект на фирмата или доставка до адрес, като в този случай е нужно да се посочи точен адрес на доставка
 4. Следва потвърждение на поръчката чрез бутон „Купи”
 5. Избор на метод на плащане. Тук избора е:
 • Наложен платеж
 • Плащане при получаване
 • Плащане чрез „e-pay”
 • Превод по банкова сметка
 • Плащане с карта:
  • отваря се платежна страница на обслужващата ни банка (ОББ), където въвеждате данните на вашата карта
  • Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode се отваря автентикационна страница на вашата банка Издател, където въвеждате паролата си за автентикация
  • При успешна трансакция, на екран се визуализира трансакционна бележка, която разпечатвате или запазвате.
  • При плащане с карта трябва да се има в предвид :
   • Видовете приемани карти са : MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY
   • Моля имайте в предвид
   • Че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode. 
   • Трябва да сте проверили дали вашата карта е отворена от вашият издател за трансакции в Интернет. 
   • Максималната сума за трансакция е 10 000 лева.
   • Необходимо е да се попълнят при плащане с карта:
   • Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя)
   • Данни за автентикация : За идентифицирането Ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode.  В случай, че сте регистрирани от вашата банка Издател в тези схеми за сигурност, на екрана ви ще се появи страница където трябва да въведете вашата автентикационна парола.

 

 • Успешна автентикация на клиента, ако картодържателя е регистриран в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode и
 • Успешна авторизация на трансакцията 
 • За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:
 • Сигурността при въвеждане и пренос на  картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка
 • Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)
 • В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.”
 • картови данни (ние като търговец нямаме достъп до личните данни на клиента, а те са видими само за обслужващата ни банка)
 • автентикационни данни (нямаме достъп до тези данни, а само банката Издател на картата на клиента)
 • клиентски данни необходими за доставка

 

1.8 Предлагани стоки и услуги

Стоките и услугите, предлагани в нашия онлайн магазин са предимно собствено производство (с изключение на допълнителните стоки, парти артикули и др.).  Цените с в български лева, като за някои от сладкарските изделия цената е за бройка, а за други за порция, като в този случай системата генерира и крайна цена за бройка. Всяко изделие е с уникален референтен номер – каталожен номер, видим в горната част на страницата на продукта.

 

При възникване на въпрос към нас можете да ни пишите на

e-mail: sales@tortidaga.com , да попълните контактната ни форма - ще се свържем с Вас до 24 часа.

 Можете също така да ни се обадите на телефони : 052/510-509 или 0882 620 858

 

 

 

1.9 Възстановяване на суми - При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.

1.10 Условия на доставка

 • o       Метод на доставка – в случай на доставка до желан от клиента обект, се осъществява от фирмен специализиран хладилен автомобил.
 • o       Сроковете на доставка са съобразени с желания от клиента дата и час.
 • o       Място на доставка е посоченото от клиента
 • o       Предаването на стоките е във фирмена кутия на посочено от Вас лице
 • o       Всяка стока е съпроводена с фактура и сертификат за качество и условия за съхранение на изделието.

 

1.11 Търговски марки

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

1.12 Обща информация

Tortidaga.com  не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и територията на град Варна и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. Tortidaga.com  може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация. През известен интервал от време ние Ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за Вас.

1.13 Прекратяване на договора

Договора се прекратява след заявка на електронен адрес:sales@tortidaga.com и проверка на оператор.

 2 . Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП ние от Tortidaga.com  сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

Името и адреса ни – фирма "Линк НМ" ООД, адрес за кореспонденция: гр.Варна, кв.Владислав Варненчик бл.4, и седалище гр.Варна, кв.Възраждане, бл.19, ап.82, email: sales@tortidaga.com, ЕИК: 200584144, МОЛ: Костадин Георгиев.

Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт

Цената на стоките е изписана с вкл. ДДС на страниците за представяне на съответния продукт. Продуктите се предлагат с вкл. ДДС.

Порцията се изчислява в грамове като една порция съответства на 120-150 гр. в зависимост от модела и вида на тортата.

Стойността на транспортните разходи за доставка може да видите на страницата Срокове и доставка. Не се налага никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.

Начините за Доставка са описани подробно в страницата Срокове и доставка

Плащането на стоките е съобразено със Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

При установяване на грешки при въвеждането на информация, моля да се свържете с нас от посочените контакти.

Всяка регистрация на сайта се потвърждава след телефонно обаждане или изпращане на писмо, чрез електронната ни поща.

Tortidaga.com  обработва рекламациите в срок от два дни.

Tortidaga.com приема поръчки до 30 дни придварително. Поръчка може да се откаже,  до два дни от поръчването й, но не по-малко от пет дни от срока за изпълнението й. При направена поръчка за торта в по-кратки срокове (до 5 дни), същата може да се откаже до два дена от изпълнението й, след уточняване с екипа на  Tortidaga.com, в този случай, в зависимост от степента на подготовка на поръчката  е възможна парична компенсация за Tortidaga.com в размер до 30% от стойността на заявката.

3. Защита на личните данни

3.1 Декларация за поверителност

Tortidaga.com  осъзнава значението на поверителността на личните ви данни, които споделяте с нас. Тази Декларация за поверителност се отнася за всички продукти и услуги предлагани от Tortidaga.com . Освен това, когато е необходима по-подробна информация относно практиките ни за поверителност, ние публикуваме допълнителни съобщения за поверителност, за да опишем как определени услуги обработват личната Ви информация.

3.2 Каква информация събираме и как я използваме

За да ви предоставим пълния си набор от услуги, може да събираме следните видове информация: - Информация, предоставена от Вас в потребителския профил в Tortidaga.com, пазарувате или използвате друга услуга или промоция на Tortidaga.com  . Може да комбинираме информацията, която предоставяте чрез профила си, с информация от други услуги на Tortidaga.com  с цел подобряване на практическата ви работа и повишаване на качеството на услугите ни. Вашата лична информация може да се използва от нас за да комуникираме с Вас за нашите продукти и специални промоции. Услуги на Tortidaga.com  с партньорски сайтове – Някои от услугите си предлагаме съвместно с други интернет сайтове. Личната информация, която предоставяте на тези сайтове, може да бъде изпратена на Tortidaga.com  с цел осигуряване на услуга. Обработваме тази информация в съответствие с настоящата Декларация за поверителност. Тъй като партньорските сайтове, чрез които се предлагат нашите услуги, може да имат различни практики за поверителност, Ви препоръчваме да прочетете техните декларации за поверителност. - Притурки – Възможно е Tortidaga.com  да предоставя приложения от трети страни чрез своите услуги. Събираната от Tortidaga.com  информация, когато активирате притурка или друго приложение, се обработва в съответствие с настоящата Декларация за поверителност. Събираната информация от доставчика на приложението или притурката се определя от техните декларации за поверителност. - Тази Декларация за поверителност се отнася само за услугите на Tortidaga.com . Tortidaga.com  обработва лична информация само за целите, описани в тази Декларация за поверителност и/или в допълнителните съобщения за поверителност на конкретни услуги. В допълнение към горепосоченото тези цели включват: - Предоставяне на нашите услуги, включително показване на персонализирано съдържание и реклами; - Проверка, проучване и анализ с цел поддържане, защита и подобряване на услугите ни; - Гарантиране на техническото функциониране на мрежата ни; - Защита на правата или собствеността на Tortidaga.com  или нашите потребители и - Разработване на нови продукти и услуги.

3.3 Право на избор относно личната информация

Когато започнете да използвате определена услуга, за която се изисква въвеждане на информация като име, адрес, имейл адрес или телефон, трябва да ни предоставите Вашата лична информация или информацията на лице, което изрично Ви е упълномощило. Ако използваме тази информация за цели, различни от тези, за които тя е била събрана, преди това ще поискаме Вашето съгласие. Ако възнамеряваме да използваме личната информация за цели, различни от описаните в тази Декларация за поверителност и/или в съобщенията за поверителност на съответните услуги, ще ви предложим ефективен начин да откажете подобна употреба за тези други цели. Не събираме и не използваме ‘деликатна’ информация за цели, различни от описаните в настоящата Декларация за поверителност и/или в допълнителните съобщения за поверителност на съответните услуги, освен ако не сме получили предварителното Ви съгласие. Можете да откажете да предоставите лична информация на която и да е от услугите ни. В този случай обаче Tortidaga.com  може да не е в състояние да ви осигури съответните услуги.

3.4 Споделяне на информацията

С други фирми или външни лица Tortidaga.com  споделя лична информация само в следните случаи: - Имаме Вашето съгласие за това. За споделянето на всяка деликатна лична информация е необходимо да ни дадете изричното си съгласие. - Тази информация предоставяме на своите дъщерни дружества, партньорски организации или други доверени фирми или лица, които я обработват от наше име. Задължаваме тези трети страни да приемат да обработват личната информация съгласно нашите указания и в съответствие с настоящата Декларация, както и с всички други приложими мерки за поверителност и сигурност. - Имаме достатъчно основания да смятаме, че достъпът, употребата, запазването или разкриването на такава информация е необходимо за (a) спазване на приложимо законодателство, наредба, законов ред или влязло в сила държавно изискване; (б) прилагане на съответните Общи условия, включително проверка на техни потенциални нарушения; (в) разкриване, предотвратяване или разрешаване по друг начин на измама, технически проблем или такъв, свързан със сигурността; или (г) предприемане на мерки за защита срещу нарушаване на правата, собствеността или сигурността на Google, нейните потребители или обществеността, както се изисква и разрешава от закона. Ако Tortidaga.com  стане предмет на сливане, придобиване или друга форма на продажба на част или на всички нейни активи, ще гарантираме поверителността на личната информация, включена в тези транзакции, и ще дадем предизвестие, преди личната информация да бъде прехвърлена и да стане предмет на различна декларация за поверителност. Възможно е да споделяме с трети страни определени части обобщена, нелична информация, като например броя потребители, които са търсили определена дума, или броя потребители, кликнали върху конкретна реклама. Тази информация не Ви идентифицира лично.

3.5 Защита на информацията

Ние предприемаме съответните мерки за сигурност, за да предотвратим неупълномощен достъп или неупълномощено изменение, разкриване или унищожаване на данни. Те включват вътрешни проверки на практиките ни за събиране, съхранение и обработка на данни и на мерките за тяхната защита, както и физическите мерки за сигурност с цел предотвратяването на неупълномощен достъп до системите, в които съхраняваме лични данни. Достъпът до личната информация е ограничен до служителите, контрагентите и представителите на Tortidaga.com , на които им е необходима тази информация за привеждането в действие, развитието или подобряването на услугите ни. Тези лица са обвързани със задължения за спазване на поверителността и подлежат на дисциплинарни мерки, включително прекратяване на взаимоотношенията и наказателно преследване, в случай че не изпълняват тези свои задължения.

3.6 Цялост на данните

Tortidaga.com   обработва личната информация само за целите, за които тя е била събрана, и съгласно тази Декларация за поверителност и/или приложимите съобщения за поверителност на съответните услуги. Ние преразглеждаме практиките си за събиране, съхранение и обработка на данните, за да гарантираме, че събираме, съхраняваме и обработваме само тази лична информация, която ни е необходима за предоставяне или подобряване на услугите ни или за другояче разрешеното според настоящата Декларация. Предприемаме основателни мерки, за да гарантираме, че личната информация, която обработваме, е точна, пълна и актуална, но разчитаме на нашите потребители при необходимост да актуализират или коригират личната си информация.

Може да откажем обработването на заявки, които са необосновано повтарящи се или систематични, изискват прекомерни технически усилия, застрашават поверителността на други лица или са крайно непрактични , или за които достъпът не е наложителен по други причини. За някои от услугите ни съществуват различни процедури за достъп, коригиране или изтриване на личната информация на потребителите. Подробности за тези процедури предоставяме в конкретните съобщения за поверителност за съответните услуги. Ние осъзнаваме нашата отговорност за защита на информацията.

3.7 Изпълнение

Tortidaga.com  редовно проверява спазването от своя страна на тази Декларация за поверителност. Ако имате въпроси или притеснения във връзка с нея или относно начина, по който ние обработваме личната информация, приканваме Ви да се свържете с нас от този уебсайт.

Когато получи официална жалба в писмен вид на office@tortidaga.com правилото на Tortidaga.com  да се свърже със съответния потребител във връзка с неговите притеснения. За разрешаването на жалби, отнасящи се до прехвърлянето на лична информация, които не могат да бъдат разрешени между Tortidaga.com  и съответното лице, ние ще сътрудничим на съответните регулативни органи, в това число местните органи за защита на данните.

3.8 Промени в тази Декларация за поверителност

Моля, обърнете внимание, че настоящата Декларация за поверителност може да се променя периодически. Ние няма да ограничим правата Ви според тази Декларация без вашето изрично съгласие и очакваме повечето от тези промени да са незначителни. Въпреки това на тази страница ще публикуваме всички промени в Декларацията за поверителност. Ако те са значителни, ще използваме още по-явен начин на известяване, (включително уведомяване по електронна поща за някои услуги).

3.9 Специална информация за родители

Tortidaga.com  не подържа комуникация или търговски отношения с лица на възраст под 18 год. Ние препоръчваме на родители или настойници да играят активна роля при надзора на онлайн активността на децата си.